ПУШЕЊЕ ТИХИ УБИЦА

Pušenje je jedan od najvećih problema današnjice, o ovom poroku govore:
Otac Joil manastir Ćirilovac
Otac Simeon manastir Rukumija
Otac Nikolaj manastir Izvor
Otac Branko manastir Crna Reka
Dr Slobodan Lutovac

Trajanje: 52 minuta

Godina: 2009

2.86 €