СВЕТИ НИКОЛАЈ РОМАНОВ – ПОСЛЕДЊА ПОСЕТА ИМПЕРАТОРА

 

Nižnij Novgorod je uvek zauzimao posebno mesto u Ruskoj imperiji. U tom gradu, promislom Božjim rodio se rodonačelnik dinastije Romanovih. Među svojim predstavnicima blagodarne dinastije Romanovih posebno mesto zauzima car Nikolaj Aleksandrovič, koji je tri puta posetio Nižnij Novgorod.
Film govori o poslednjoj poseti Imperatora Nikolaja II 1903. godine. U toj poseti car je posetio grob Kozme Minina i Spaso-Preobraženski Sabor pri čemu je učestvovao i u svečanoj gradskoj litiji.
Film je urađen na osnovu sačuvanog dokumentarnog filmskog materijala, retkih fotografija i štampanih materijala 20. veka.

Trajanje 30 minuta
Godina 2010.
Izdanje na srbskom jeziku Duhovni lug 2011.

2.86 €