STARAC TADEJ - I DEO

 

Pouke, besede, žitije...

Dokumentarni film o životu oca Tadeja sa njegovim poukama i besedama. Film je sastavljen od video, foto i audio zapisa sa kvalitetom kakav je bio dostupan.

 

Prvo izdanje 2008. godine, drugo izdanje 2012. godine
Duhovni lug, kragujevac
DVD format,
Trajanje 76 minuta

338,15 rsd

Customers who bought this product also purchased