СВЕТИЊЕ ХРИШЋАНСКОГА СВЕТА

 

Nesagoriva kupina

Jednom se prorok Mojsije uputi da iaiasa stado daleko u pustinju. Došavši do gore Sinaj ugleda žbun koji gori, a ne sagoreva. Pripadnici tri svetske religije - hrišćani, judeji i muslimani smatraju ovaj događaj za jedan od najvažnijih u Sveštenoj istoriji, a žbun koji je ostao do današnjeg dana - čudom. Možda naziv žbuna koji ne sagoreva najlepše zvuči na slovenskom jeziku: Neopalima kupina.

Darovi mudraca


U riznici manastira Svetog Pavla Kseropotamskog na svetoj Atonskoj Gori čuva se, reklo bi se najdivnija svetinja hrišćanskog sveta- Darovi mudraca - isto ono zlato, tamjan i smirna koje su u Vitlejem doneli sveti jevanđelski mudraci i podarili mladencu Hristu.

 

Autor scenarija Nikolaj Lisovoj, režiser Šor Kaljadin, voditelj Dmitrij Mendelejev, sa ruskog jezika prevela Olgica Petronijević, tehnička obrada Dušan Mićić i Zorica Mićić

Trajanje 53 minuta
Duhovni lug, Kragujevac, 2009.

2.86 €