Milosrđe

Pouke iz 4.izdanja Delotvorna pobožnost po učenju svetih otaca pravoslavne crkve, svetog Pantelejmonovog manastira na Atonu, 1890. godine o milosrđu.

Prevod sa ruskog: Biljana Todorčević.

Izdaje Pravoslavna narodna hrišćanska zajednica Kragujevac, 2013.

Format A6, 47strana

236,81 rsd

Customers who bought this product also purchased