SRPSKI MANASTIRI I CRKVE DVD2

Dvadeset pet manastira i značajnih crkava snimljeno je i prezentirano sa osnovnim podacima iz bogate njihove istorije i živih legendi. Dva sata video programa kroz putovanje istoriju srpske duhovnosti. Serija je dobila blagoslov Srpske Pravoslavne Crkve, kao i igumana svih manastira u kojima je snimana.

Na svakom DVD prikazana su po 24 filma o značajnim manastirima i crkvama u Srbiji. Pored bogatih ilustracija slikom svaka priča sadrži istorijske činjenice i legende iz njihove istorije.

Predstavljeni su: Muštar, Lazarica, Drenča, Sukovski manastir, Žiča, Sopoćani, Petrova crkva, Rača, Pustinja, Đurđevi stupovi, Uvac, Mileševa, Bogovađa, Ćelije, Tresije, Radovanjski Lug, Velika remeta, Mala remeta, Jazak, Staro Hopovo, Novo Hopovo, Sveti Roman, Ruska Crkva i Bukovo.

Trajanje 120 minuta

509,15 rsd

Customers who bought this product also purchased