SRPSKI MANASTIRI I CRKVE DVD3

Dvadeset pet manastira i značajnih crkava snimljeno je i prezentirano sa osnovnim podacima iz bogate njihove istorije i živih legendi. Dva sata video programa kroz putovanje istoriju srpske duhovnosti. Serija je dobila blagoslov Srpske Pravoslavne Crkve, kao i igumana svih manastira u kojima je snimana.

Na svakom DVD prikazana su po 24 filma o značajnim manastirima i crkvama u Srbiji. Pored bogatih ilustracija slikom svaka priča sadrži istorijske činjenice i legende iz njihove istorije.

Predstavljeni su: Blagoveštenje Rudnik, Čačanska crkva, Divostin, Đipša, Drača, Snežna gospa, Grgeteg, Jovanja, Kuveždin, Beočin, Beočin, Namasinjac, Nikolje na rudniku, Oplenac, Petkovica, Petkovica Rudnička, Privina glava, Rakovac, Rukumija, Šišatovac, Tronoša, Vitovnica i Voljavča.

Trajanje 120 minuta

4.30 €

Customers who bought this product also purchased