Нови Вујаклија - Лексикон страних речи и израза

Вујаклија за 21. век доноси најбоље особине овог дуговеког Лексикона страних речи и израза, али читаоцима представља и објашњава и читав низ нових речи које су се у међувремену појавиле у нашој свакодневици. У односу на досадашња издања Лексикона страних речи и израза, ово издање доноси велики број нових речи и термина, као и допуњених постојећих одредница на преко 300 нових страна. Нове речи потичу из различитих области, од науке до свакодневице, од филозофије до политичке теорије, од антропологије до медицине, од психологије до информатике, од књижевности до теорије културе, од економије до политике, од социологије до уметности, од образовања до маркетинга...


У сарадњи са тимом састављеним од најбољих савремених српских лингвиста, Чупић је некима од постојећих термина додао нова значења којих раније није било у Вујаклијином Лексикону, док је новим терминима значајно проширио обим и тематске
просторе капиталног Вујаклијиног дела.


Ово издање Лексикона страних речи и израза Милана Вујаклије, најпознатијег речника страних речи и израза који се икад појавио на српском језику, резултат је дугогодишњег преданог и брижљивог рада, и намењено је новом времену и новим генерацијама читалаца.


Добре и поуздане књиге дуго трају и њих је могуће допуњавати новим искуствима и сазнањима. Тако је настао нови Вујаклија за XXI век.
Ово је књига која ће трајати и која је незаменљива на полицама приватних и јавних Библиотека.тврд
1304
ћирилица 24 cm

39.00 €