Враћање душе у чистоту - Амфилохије Радовић

Обновљено и поправљено издање знаменитог дела митрополита Амфилохија, у три циклуса (Бесједе, Разговори и Погледи).

Књига прецизно заокружује важан период његове изузетне друштвене активности.

Распон пишчевих интересовања веома је широк и актуелан; повезује и оживотворује различите духовне сфере, смештајући их у савремени контекст.

Драгоцено и ретко штиво.

 

брош
384
ћирилица

8.00 €