ЗОНА ЗАМФИРОВА

У Зони Замфировој, једном од последњих Сремчевих дела, елементи структуре - анегдота, љубавна фабула и дигресије - доведени су у потпуни композициони склад. У средишту радње је љубав двоје младих које деле сталешке и социјалне разлике, а анегдота о лажној отмици девојке, од које је Сремац пошао у израду дела, само је једна од епизода у развоју фабуле.

Приредио Милош Милошевић.
Број страна: 202.
Формат: 13 x 20 cm.
ISBN 86-441-0259-1

$ 2.64