Sv. Đorđe – izduženi romb, tamni

Drveni medaljon sa likom svetitelja, dužine 2,5cm.

 

Voskirani kanap, crni, vodootporni, dužine 40cm.

 

Isporučuje se u odgovarajućoj plastičnoj vrećici.

59,20 rsd