О српској књижевности - Б.Ковачевић, изабрана дела 2

Упоредо са писањем поезије и прозе Божидар Ковачевић се бавио и књижевном критиком. Писао је есеје и чланке из историје књижевности. До краја живота објавио је на десетине прилога из историје и књижевности о различитим темама и писцима. Овај избор показује колико је широко било интересовање Божидара Ковачевића за историју књижевности. У жижи његовог интересовања нашли су се скоро сви значајнији писци од Светога Саве до Анђелка Крстића...

 

броширано, ћирилица, 494 стр.

8.10 €