Поезија - Б.Ковачевић, изабрана дела 3

Божидар Ковачевић је песме објављивао у свим значајнијим часопи- сима и листовима пре и после Другог светског рата. Од првих критичара сматран је самосвојним песником, који је претрпео врло мало утицаја разних песничких и књижевних школа. Прве песме написао је као неоромантичар. Иако су стихови безазлено дечачки, носталгични и елегични, некада разиграни на Бранков начин, у њима се налазио ритам београдске говорне мелодије.

 

броширано, ћирилица, 494 стр.

8.10 €