Poznate biblijske ličnosti, Robert Bekhaus

26,5cm, pun kolor
Najpoznatije biblijske ličnosti
Kratke biografije
Mesta u Bibliji gde se o tim ličnostima govori
Slike u boji.

532,06 rsd