Set biblijskih mapa

Štampa na najfinijem papiru, dimenzija 65 X 45 cm. Set sadrži:
1. Hram 1 - Jerusalemski hram 70.godine po Hristu
2. Hram 2 - Plan Irodovog hrama u Jerusalimu
3. Mapa 1 - Stari istok u vreme Staroga zavjeta
4. Mapa 2 - Misionarska putovanja Sv. Apostola Pavla
5. Mapa 3 - Palestina u vreme Staroga zavjeta
6. Mapa 4 - Palestina u vreme Novoga zavjeta
Sve karte upakovane su u veliku fasciklu sa ručkom za nošenje.

25.00 €