Антологија српске поезије за децу-М.З.Милинковић

Лепота поезије за децу проистиче из унутрашње лепоте конкретног дела, из његове тематике, из идеја и поруке, јер дете није само наивни читалац, „већ велики мали човек“ који је истовремено и критичар поезије коју чита. Одрасли често не схватају урођени нагон деце за игру и забаву; због тога их својим правилима гуше и спутавају, па деца временом и несвесно желе да ступе у тај свет који поставља правила понашања и који одређује шта се сме а шта не сме.У антологији су заступљени Б.Радичевић,Ђ. Јакшић, Змај,В.Илић, Д. Максимовић, М.Алечковић,М. Антић,С.Раичковић, Д. Лукић, Б. Ћопић, Д. Трифуновић, Д. Ерић и многи други наши песници чија је поезија од несумњивог значаја за развој српске књижевности за децу и младе.

2.75 €