Retorika sa izabranim besedama - M.Z. Milinković

“Retorika prof. Miomira Milinkovića daje razvojni put besedništva kroz tri njegove najznačajnije faze - grčku, rimsku I srednjevekonu. Posebna pažnja u knjizi posvećena je pogledima Platona, Aristotela, Cicerona, Kvintlijana I važnijim predstavnicima hriŠćanskog I srednjevekovnog besedniŠtva. Dalje autor raspravlja o važnim retoričkim pojmovima: govoru, govorniku I auditorijumu… O odnosu stila I stilistike, s jedne strane, I besedništvu, s druge strane…” knjiga je namenjena učiteljima, nastavnicima, bibliotekarima, političarima, sveštenicima, novinarima ali I afinitetu drugih profesija…
Godina 2005., izdanje - 2., format - 17,5 x 12,5
Žanr - retorika
Strana - 462

5.70 €