Šta znači biti hrišćanin - V. Dimitrijević

U ovoj knjizi ćete saznati: - U kakvog Boga veruju pravoslavi? - Ko je Hristos crkvenog predanja? - Šta je vlast? - Demokratija: istina ili laž? - Da li je moguće hrišćanski nacionalizam? - Stiže li antihrist? - demonski koreni komunizma - Hitlerov “Novi poredak” I Novi svetski poredak - Hrišćani - pobednici nad vlašću
Godina 2008, izdanje - prvo, format - 17,5x12
Žanr - esej o pravoslavlju I pravoživlju
Strana - 250
Edicija - Biblioteka Svetinje

468,22 rsd

Customers who bought this product also purchased