Ko su Bogomoljci

Ne odbacujte ih, da sa njima ne odbacite Hrista...

Ne bacajte se na njih, da ne bi umesto njih pogodili Hrista...

Pitaju nas: je li bogomoljački pokret crkva u Crkvi? Nije, nego to je sada organizovano pravoslavno društvo kao i svako versko društvo pod kontrolom i sa blagoslovom Crkve.

Pokojni prota Mika Popović iz Bačine izjavio je u Sv. Romanu prilikom misionarskog tečaja: "Ja sam bio sveštenik 40 godina. Onda se javio ovaj pokret kod nas u Temniću. Taj pokret je mene preporodio. Kroz njega sam ja shvatio dublje i hrišćansku veru i svoju svešteničku dužnost. I tek tada sam saznao šta znači biti pravi hrišćanin i pravi sveštenik."

Format А6, 55 str

$ 1.14