Krotost

Krotost

“…
Krotost je nepomično ustrojstvo duše, kada ona u sramoćenjima i pohvalama ostaje ista.
Krotost je čudesna sila, koja ne samo što je i sama postojana i nepokolebiva, nego na tih i lagan način svojom blagotvornom uzvišenošću utvrđuje i sve oko sebe. Krotost je istrajna svojom načelnom popustljivošću, blagošću i miroljubivošću, i nikada ne razdražuje bližnjega. Krotosti je strano svako prisvajanje prava drugih. Krotosti je strano licemerje i ulagivanje. U srcu krotkoga počiva mir i spokoj. Krotost privlači sebi oči Gospodnje. "Na koga ću pogledati, osim na krotkoga" javlja Gospod.
…”

1.00 €

Customers who bought this product also purchased