Сточић за целивајућу икону 2

Пун дуборез, израђен ручно од дрвета храста, са страницама, богато украшеним дуборезом и у унутрашњости.
Димензија 125*60*60цм

С обзиром на то да се ради о ручном раду, може доћи до незнатног одступања од описа.

Могућност израде великог броја предмета у дуборезу.

Због велике масе овог производа, неопходно је да нас позовете ради договора око испоруке. Могућа је испорука у иностранство у деловима. Заједно ћемо одабрати најпоузданији и најјефтинији начин испоруке.

За више информација контактирајте нас телефоном +381 (0)64 2789 610 или мејлом a.markovic@poznanje.co.rs .

1,150.00 €