Ручни крст

Ручно израђен од дрвета крушке дебљине 2,5 цм, са мотивом распећа

С обзиром на то да се ради о ручном раду, може доћи до незнатног одступања од описа.

Могућност израде великог броја предмета у дуборезу.

200.00 €