Ručni krst

Ručno izrađen od drveta kruške debljine 2,5 cm, sa motivom raspeća

S obzirom na to da se radi o ručnom radu, može doći do neznatnog odstupanja od opisa.

Mogućnost izrade velikog broja predmeta u duborezu.

200.00 €