Sveti Jovan

Pirografija je stara tehnika ručnog oslikavanja i pisanja po drvetu (ponekad koži i staklu). Još u doba Nemanjića beše poznato da su se ljudi time služili. Tehnika se zasniva na crtanju užarenim predmetom (pirografom) po površini drveta.

Ikone su rađene na teksturi bukve u vizantijskom stilu.

Dimenzije A4

Mogućnost izrade velikog broja motiva koji nisu prikazani u katalogu.
Za više informacija kontaktirajte nas telefonom +381 (0)64 2789 610 ili mejlom a.markovic@poznanje.co.rs
6.157,14 rsd