Iliotropion saglasnost ljudske volje sa Božijom voljom

Jovan Maksimović

SADRŽAJ

Knjiga prva: O poznanju Božje volje

Usaglašavanje naše volje sa Božijom, 15
Kako i zašto Božija volja dopušta jedno ili drugo, 16
Iz nepostižnih Božijih sudova možemo da spoznamo volju Gospodnju, 44
Kako se volja Božija projavljivala u Isusu Hristu, 55

Knjiga druga: Slaganje ljudske volje sa Božijom

Predavanje svog života Božijoj volji, 65
Koja ljudska volja je prvenstveno dostojna da bude sjedinjena sa Božijom voljom?, 69
Ljudska volja treba da bude saglasna sa Božijom, 84
Značenje reči: ""Da bude volja Tvoja"", 98
Znaci saglasnosti naše volje sa Božijom, 109

Knjiga treća: Korisni plodovi sledovanja Božije volje

Duhovni mir od saglasnosti sa Božijom voljom, 129
Nemoguće je izbeći nevolje, 136
Blagoprijatna žrtva Bogu, 148
Šta vodi ka usavršavanju?, 158
Usaglašavanje sa Božijom voljom je - veliko blago, 162
Saglasnost sa Božijom voljom - raj na zemlji, 170

Knjiga četvrta: Otklanjanje prepreka koje ometaju usaglašavanje sa voljom Božijom

Šta predstavlja prepreku ljudima da žive po volji Božijoj?, 179
Pogubnost svojevoljnosti, 190
Način pokoravanja Božijoj volji, 201
Poučan primer, 210
Šta u nama učvršćuje nepokornost Bogu, 216
Treba biti spreman pokoriti se volji Božijoj, 222

Knjiga peta: Sredstva za usaglašavanje sopstvene volje sa Božijom voljom

Uloga nade, 233
U čemu se sastoji uzdanje u Gospoda?, 240
Na koji način utvrđivati u sebi uzdanje u Boga pri iskušenjima, 246
Uzdanje Svetitelja u Boga, 256
Bog darežljivo nagrađuje one koji se uzdaju u Njega, 262
Uzdanje u Boga slabi od nepoznavanja Božijih puteva, 268
Veliko Božije Proviđenje o nama, 279
Božije Proviđenje o Pravednicima, 287
Božije Proviđenje o prijateljima i neprijateljima, 296
Ljudsko maloverje, 305
Od poznanja Božijeg proviđenja jača uzdanje u Boga, 322

Zaključak i kratak pregled dotaknutih tema, 330

Naslov: Iliotropion
Izdavač: Romanov knjiga (Bard-Fin)
Strana: 351
Povez: meki
Pismo: ćirilica
Format: 14,5 x 20,5 cm
Godina izdanja: 2014
ISBN: 978-99976-617-3-9
$ 7.44

Kupci koji su kupili ovaj Artikal, takođe su kupili i: