Život Svetog Save - Sv vl Nikolaj

Savina shvatanja odnosa između Crkve i države bila su zasnovana na cilju ljudskog bitisanja na zemlji. On je jasno shvatio da su zemaljski zakoni samo sredstvo za postizanje nebeskog savršenstva. On beše neumoran u isticanju pravog cilja ljudskog života u ovom kratkom vremenskom periodu na zemlji. A taj cilj je carstvo nebesko po otkrovenju Hristovom. Prema tome, i Crkva i država dužne su da pomognu ljudima u postizanju tog cilja. Ako pak, žele da se takmiče u služenju narodu, učeći ga strahu Božijem, a ne svađanjem oko časti i vlasti i grabljenjem prvenstva jednih od drugih. Kralj i Arhiepiskop su pozvani da budu sluge Božije, služeći narodu i pomažući mu u ostvarenju večnog cilja. "Tražite najpre carstva nebeskog od Boga i Njegovu pravdu" (Mat. 6,33).

Ovo je bio Savin program za Srpsku narodnu crkvu i državu.

Strana: 272
Povez: meki
Pismo: ćirilica
Format: 12 x 19 cm
Godina izdanja: 2014
390,74 rsd

Customers who bought this product also purchased