Susreti sa Svetim mestima - Nenad Badovinac

NA PUTU OD MANASTIRA LEPAVINE DO SVETE GORE ATONSKE

Veliki je izazov pisati o lepavinskoj mističnoj lepoti, no ja sam, i pored toga, neprekidno pokušavao da je tekstovima dočaram. Upravo me ta mističnost kasnije podstakla da izađem iz Lepavine i krenem na putopisna istraživanja pravoslavne duhovnosti.

S obzirom na to da je duhovni svet veći i raznovrsniji od materijalnog, svestan sam da krećem u istraživanje dubokog okeana. Od alata za snimanje imam samo pet čula kojima želim da snimim njegove neistražene tajne. Kontakt sam tražio tamo gde je duhovni svet najbliži materijalnom, na svetim mestima, u manastirima, čiji žitelji ne pričaju mnogo o duhovnosti, već žive duhovnost.

Od kada sam doživeo Bogorodicu Lepavinsku, u mom životu pojavilo se prisustvo duhovnog sveta. Prvih godina nisam imao potrebu da izlazim iz lepavinske kotline, a onda, kada sam duhovno prohodao, pružila mi se prilika da proširim svoje vidike. Upoznavanje sa pravoslavnom duhovnošću postalo mi je moguće u Srbiji, u mnoštvu manastira koje doživljavam kao centre pravoslavne duhovnosti.

Prvi deo istraživanja činila su putovanja od Lepavine do Svete Gore. Krenuo sam prema Bogorodičinom vrtu, upravo tamo otkuda je otac Gavrilo pre mnogo godina došao k nama u Lepavinu. Da bih stigao do željenog, morao sam svoje korake vrlo pažljivo da isplaniram. Zato sam se držao uputstava koje mi je moj duhovnik davao iz lepavinske kotline.

Putujući i posećujući pravoslavna sveta mesta, doživeo sam meni do tada nepoznate lepote Božijeg duhovnog sveta. Krenuvši od manastira Lepavine, preko Srbije do Svete Gore i nazad, otkrio sam mnoge lepote Božije tvorevine o kojima malo ko zna.

Na mnogobrojnim putovanjima imao sam svu potrebnu podršku svojih roditelja koji su uvek bili uz mene. Pomoglo mi je veliko iskustvo i znanje, kao i pravi putevoditeljski savet arhimandrita Gavrila iz manastira Lepavine, moga duhovnog oca kao i mati Mihaile iz manastira Vavedenja u Beogradu. Uz njihovu pomoć moja putovanja su bila pravilno usmeravana. Manastiri o kojima sam pisao su mi bili pristupačni, a njihova vrata uvek otvorena.

Zahvaljujem se ocu Gavrilu, mati Mihaili iz manastira Vavedenje u Beogradu, svojim roditeljima i prijateljima, kao i svima onima koji su putovali sa mnom i na taj način bili deo moje duhovne istraživačke misije, tokom koje smo se svi zajedno, makar za jednu stepenicu, približili duhovnim lepotama Pravoslavlja.


AUTOR

Nenad Badovinac rođen je u Bjelovaru 12.oktobra 1977.godine.
Srednju ekonomsku školu završio je u Bjelovaru.
1996. u Varaždinu upisuje Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu.
Diplomirao je na smeru Informacioni sistemi na temu ”Računalna simulacija rada bankarskog sistema”.
Od završetka studija do danas aktivan je na poslovima informatičkog i poslovnog konzaltinga u primeni softverskih rešenja u automobilskoj industriji.
Nenad je dugogodišnji tehnički saradnik na lepavinskom veb sajtu i duhovno je čedo osa Gavrila Lepavinskog.

DRUGI O autoru

Ljiljana Sinđelić Nikolić

Noseći u sebi ljubav Božiju i ljubav prema čoveku, arhimandrit Gavrilo je u bratu Nenadu razgoreo tu hrišćansku iskru sa kojom se, kako kažu Sveti Oci, svi rađamo. I osenjen tom ljubavlju Nenad kreće u svet i među nas. Kada čovek diše Bogom onda može i da napiše, kao što je Nenad napisao: ”Jedno jutro, kada sam se probudio, dotakao me je zrak svetlosti pa me šapatom pita - hoćeš li ovaj dan podariti Gospodu?” Odgovor na ovo pitanje nalazimo u njegovim ”Susretima sa svetim mestima”, gde on piše da ta Svetlost treba ”od smrti da stvori život”, ”da uništi nemire u srcima našim i razbije sve nedoumice u našim maglovitim mislima”. Zaključuje mudro Nenad: ”Tako je danas Svetlost uzela sve breme sa mojih ramena i razbila ih o Čašu; kao staklo su se rasule sve moje magolovite nedoumice i sumorne misli, kao i sve maglovite maštarije koje izjedaju duše ljudske.”

Radomir Vučić

Polazeći iz kotline manastira Lepavine s blagoslovom Bogorodice Lepavinske, često putujući sam ili zajedno sa mati Mihailom a u duhu sa ocem Gavrilom, Nenad Badovinac se nakon višegodišnjeg prebivanja preko granica duhovnih horizonata i posle svetogorskih noći, vraća ravnim putem sa cjelim jednim bogatstvom, ugošćava svoje čitaoce duhovnom hranom i pjesmom i na tome možemo da mu budemo duboko zahvalni. Pošavši kao dječak iz okruženja manstira Lepavine, zavistan, kako i sam priznaje, od zdravih osmjeha i iskrenih pogleda onih sa kojima se potom susretao, piščevo ”ja” sa kojim se kao čitaoci upoznajemo i saživljavamo, vraća nam se ovom knjigom u vidu domaćina, Nenada Badovninca, jedne zrele, ozbiljne i zdrave ličnosti, koja je očuvala potrebnu mladalčku čistotu duše, tako neophodnu za vječni život, čak i onda kada više nemamo tako čestu mogućnost da se predamo bezbrižnom dečijem zagrljaju. Toj duši i jednom novom piscu na književno duhovnom nebu čitalačka javnost može iskreno da se raduje.
Sadržaj

PREDGOVOR, 7
SUSRET SA DUHOVNOŠĆU, 9
PUTEVODITELj MOG ISTRAŽIVANjA, 13
U POSETI SVETINjAMA ISTOČNE DUHOVNOSTI, 19
MANASTIP LEPAVINA, 29
MANASTIR MANASIJA, 33
MANASTIR OSTROG, 37
MANASTIR JOŠANICA, 41
MANASTIR STUDENICA, 45
KOSOVSKE SVETINjE, 53
MANASTIR KRUŠEDOL I VELIKA REMETA, 57
MANASTIR VAVEDENjE U BEOGRADU, 61
NA SAJMU KNjIGA, 65
MANASTIR TRESIJE, 57
MANASTIR SVETOG LUKE - BOŠNjANI, 71
MANASTIR PABANICA, 77
MANASTIRI LELIĆ, ĆELIIJE I MANASTIR PUSTINjA, 79
MANASTIR PREOBRAŽENjE, 83
MANASTIR DUBRAVA, 87
MANASTIR KOVILj, 95
MANASTIR LjUBOSTINjA, 99
MANASTIR FENEK, 103
MANASTIRI ŽIČA I VUJAN, 107
MANASTIR MILEŠEVA, 113
KIVOT PATRIJARHA PAVLA, 117
NEBESKO OPELO PATRIJARHA PAVLA, 121
RODNO SELO PATRIJARHA PAVLA, 125
ARHIMANDRIT GAVRILO IZABRAO KOVERAT SA IMENOM NASLEDNIKA PATRIJARHA PAVLA, 129
MANASTIR VAVEDENjE U BEOGRADU, 135
CRKVA SVETOG PROROKA ILIJE, 139
VASKRS U MANASTIRU LEPAVINA, 143
ARXANGEL GAVRILO, 147
MANASTIR ĐUNIS, 151
CRKVA SVETOG MARKA, 157
VAZNESENjE GOSPODNjE, 161
MANASTIR RADOVAŠNICA, 165
CRKVA SVETOG PREOBRAŽENjA, 169
VAVEDENjE U MANASTIRU LEPAVINA, 175
MANASTIR KUVEŽDIN, 179
MANASTIR VOJLOVICA, 183
NA PRAZNIK ARHANGELA GAVRILA, 187
PUTOVANjE PPEMA BOGORODIČINOM VRTU, 195
SVETA GORA ATONSKA, 199
Prva svetogorska noć, 201
Druga svetogorska noć , 204
Treća svetogorska noć, 205
Četvrta svetogorska noć 206
MOJ PUT NA SVETU GORU, 209
OVČARSKO - KABLARSKI MANASTIRI, 221
MANASTIR SVETOG PROHORA PČINjSKOG, 225
MANASTIR SVETOG NAUMA - OHRID, 229
SELO DUBOKA, 233
DUHOVNI I VIRTUELNI SVETOVI, 217
MANASTIR VITOVNICA, 241
MANASTIR KOPORIN, 245
VASKRS U MANASTIRU LEPAVINA, 247
MANASTIR GRGETEG, 249
PREDSTAVLjANjE MANASTIRA LEPAVINE U BEOGRADU, 253
MANASTIR TUMAN, 255
CRKVA SVETOG NIKOLE, 259
MANASTIR SVETOG ARHIĆAKONA STEFANA U SOMBORU, 263
MANASTIR KPUPA, 265
U SUSRET VALjEVSKOM PROLEĆU, 269
MANASTIR PETKOVICA, 273
ZEMLjA ŽIVIH, 277
SVETINjE GRADA KRAGUJEVCA, 281
MANASTIR MILjKOVO, 283
MANASTIR RAJINOVLC, 289
POVRATAK KUĆI, 291
PRAVOSLAVNI BEOGRAD, 297

POGOVOR, 301
O autoru, 307
Sadržaj, 309

Detaljni podaci o knjizi
Naslov: Susreti sa svetim mestima
Izdavač: Samostalni izdavač - Nenad Badovinac
Strana: 310
Povez: meki
Pismo: ćirilica
Format: 14,5 x 20,5 cm
Godina izdanja: 2013
ISBN: 978-86-916479-0-2
4.40 €

Customers who bought this product also purchased