Psaltir presvetoj Bogorodici

Psaltir Presvetoj Bogorodici
Hrišćanske pesme Presvetoj Carici Nebeskoj Prisnodjevi Mariji Bogorodici sastavljene podobno Psalmima. Štampano 1881. u Moskvi, izdanje ruskog manastira Sv. Pantelejmona na Svetoj Gori.

Pravoslavna Crkva se drži onog što je u Svetom Pismu i u Svetom Predanju rečeno o Presvetoj Bogorodici i svakodnevno je proslavlja u svojim hramovima, ištući od nje pomoć i zaštitu. Znajući da su njoj prijatne samo one pohvale koje odgovaraju njenoj istinskoj slavi, Sveti Oci i crkveni pesnici molili su se njoj samoj i Sinu njenom da ih urazume, kako bi je dostojno opevali:

Ogradi pomisli moje, Hriste moj, jer se, evo, čistu Majku Tvoju opevati usuđujem (Ikos Uspenja Majke Božije).

"Crkva uči da se Hristos zaista rodio od Marije Prisnodjeve" (Sv. Epifanije Kiparski, Istinita reč o veri).

"Da ne bismo pali u hulu, mi nužno moramo ispovedati da je Sveta prisnodevstvena Marija odista prava Bogorodica. Jer oni koji poriču da je Sveta Djeva istinska Bogorodica, nisu vernici, nego učenici fariseja i sadukeja" (Prep. Jefrem Sirijac, Monahu Jovanu).

Iz Predanja je poznato da je Marija bila kćerka prestarelih Joakima i Ane, i da je Joakim poticao iz carske loze Davida, a da je Ana bila svešteničkog roda. No, iako znatnog roda, oni behu siromašni. Međutim, nije ovo bilo ono što ih je žalostilo, nego činjenica da nemaju dece i da se ne mogu nadati da će njihovi potomci videti Mesiju. Ali gle, kada se oni, prezreni od Jevreja zbog svoje bezdetnosti pretužnih srca molahu Bogu - Joakim osamljen na gori na koju se povukao nakon što sveštenik nije hteo u hramu prineti njegovu žrtvu, a Ana u svome vrtu, oplakujući neplodnost utrobe svoje - javi im se Anđeo i saopšti im da će (začeti i) roditi kćerku. Presretni, oni obećaše da će svoje dete posvetiti Bogu.

Posle devet meseci njima se rodi kćer, Marija, koja od ranog detinjstva projavljivaše najizvrsnija svojstva duše. Kada ona napuni tri godine, roditelji, ispunjavajući dati zavet, svečano odvedoše malu Mariju u jerusalimski hram. Ona sama uziđe uz visoke stepenice, a na ulazu u hram dočeka je Prvosveštenik i, po otkrovenju Božijem koje je dobio za nju, uvede je u Svetinju nad svetinjama. Sa sobom ona, u dotad bezblagodatni hram, uvede i blagodat Božiju, koja počiva na njoj (Kondak Vavedenja). To je bio ponovo sagrađeni hram u Jerusalimu, na koji nije silazila slava Božja, kao što je nekad ranije silazila na Skiniju, ili na Solomonov hram. Pri hramu su postojale odaje predviđene za device, i ona je smeštena u jednu od njih. Međutim, ona je toliko vremena provodila na molitvi u Svetinji nad svetinjama, da se slobodno može reći da je živela u njoj (Druga stihira Vavedenja na Gospodi vozvah i na Slava i ninje). Ukrašena svim vrlinama, ona beše primer neobično čistog života. Svima je bila pokorna i poslušna, nikoga nije povredila, nikome grubu reč rekla, prema svima je bila ljubazna, pa čak ni nečistoj pomisli nije davala mesta (Skraćeno iz Sv. Amvrosije Milanski, O Svegdadevstvenosti Djeve Marije).

"Bez obzira na pravednost i čistotu života koji je Bogorodica vodila, greh i večna smrt projavljivali su u njoj svoje prisustvo. Oni nisu mogli a da ga ne projavljuju: takvo je ispravno i tačno učenje Pravoslavne Crkve o Bogorodici, što se tiče prvorodnog greha i smrti" (Episkop Ignjatije Brjančaninov, Učenje Pravoslavne Crkve o Majci Božijoj). "Slobodna od grehovnog pada" (Sv. Amvrosije Milanski, Tumačenje 118. psalma), ona nije bila slobodna od grehovnog iskušenja. "Samo je Bog bez greha" (Sv, Amvrosije Milanski, isto), a čovek će uvek imati u sebi nešto što je potrebno ispravljati i usavršavati, da bi ispunio Božiju zapovest: Budite sveti kao što sam sveti Ja, Gospod Bog vaš (Knjiga levitska 19, 2). Ukoliko je neko čistiji i savršeniji, utoliko više zapaža svoja nesavršenstva i smatra sebe nedostojnim.

Sadržaj

UVODNO SLOVO O PRESVETOJ BOGORODICI
Svetog Jovana Šangajekog, 7
Katizma prva, 19
Katizma druga, 24
Katizma treća, 29
Katizma četvrta, 33
Katizma peta, 38
Katizma šesta, 41
Katizma sedma, 45
Katizma osma, 50
Katizma deveta, 55
Katizma deseta, 59
Katizma jedanaesta, 63
Katizma dvanaesta, 68
Katizma trinaesta, 71
Katizma četrnaesta, 77
Katizma petnaesta, 80
Katizma šesnaesta, 83
Katizma sedamanaesta, 87
Katizma osamanesta, 92
Katizma devetnaesta, 100
Katizma dvadeseta, 105

ZAVRŠNA SLOVA O PRESVETOJ BOGORODICI
Svetog Teofana Zatvornika, 114
Prepodobnog Siluana Atonskog, 118

Detaljni podaci o knjizi
Naslov: Psaltir Presvetoj Bogorodici
Izdavač: Samostalni izdavač Goran Spasojević
Strana: 122
Povez: tvrdi
Pismo: ćirilica
Format: 15 x 21 cm
Godina izdanja: 2012
ISBN: 978-86-88931-01-4

4.40 €