Dr Vojin Andrić – ratni dnevnik septembar – novembar 1944

Dr Vojin Andrić je bio najmlađi doktor nauka u Kraljevini Jugoslaviji. Bio je predsednik omladine Srpskog kulturnog kluba na čelu sa Slobodanom Jovanovićem i Dragišom Vasićem, kao i urednik lista “Nova Srbadija“. Na Ravnu Goru prvi put odlazi juna 1941. Bio je beogradski ilegalac, potom na službi u Vrhovnoj komandi 1942/1943, pa u omladinskim štabovima, onda ponovo u Vrhovnoj komandi, kao šef Propagandnog odeljenja, da bi se krajem 1944. prijavio u komandose… Dnevnik je deo dosijea “Vojin Andrić“ koji je vodila Udba.


Meki povez, format A-5, 114 strana, ilustrovano.

443,64 rsd

Customers who bought this product also purchased