General Draža Mihailović i opšta istorija četničkog pokreta, 2. Tom

Drugi tom ima osam glava i 75 poglavlja, među kojima:
– Pobeda četnika u Bici na Neretvi 1943. godine. Kako su komunistički istoričari izmislili pobedu partizana na Neretvi, koja je, navodno, odlučila ishod rata? Detaljan opis bitke sa preko 400 dokumenata – četničkih, partizanskih i nemačkih.
– Šta je istina o nemačkoj Operaciji „Švarc“ protiv četnika i partizana?
– Nemačko-hrvatska Operacija „Tojfel“ protiv četnika na Ozrenu 1943. godine.
– Borbe četnika protiv ustaša i saradwa partizana sa ustašama, – Kontakti četnika i partizana sa Nemcima u Bosni 1943. godine – uzroci i posledice,
– Srbija 1943. godine: borbe četnika protiv Nemaca, Bugara, nedićevaca, ljotićevaca, Pećančevih četnika i partizana.
– Britansko-sovjetski odnosi i srpsko pitanje: promena politike Zapadnih saveznika 1943. godine,
– Diverzije četnika na prugama u vezi Bitke za Afriku – najveća akcija te vrste u Evropi,
– Poređenje četnika sa francuskim pokretom otpora,
– Pregled, brojno stanje i naoružanje četničkih i partizanskih jedinica u celoj zemqi 1943. godine,
– Koje oblasti su 1943. godine držali četnici, a koje partizani?
– Analiza partizanskog pokreta,
– Način ratovanja partizana i četnika,
– Nemci o borbenoj vrednosti četnika, partizana i ustaša,
– Četnici u Vojvodini,
– Četnici u Beogradu.
– Dokumenta o pravom i lažnom „Valteru“ – šefu četničkih ilegalaca u Beogradu potpukovniku Žarku Todoroviću – koja su komunisti koristili za snimanje filma „Valter brani Sarajevo“,
– Generali Miroslav Trifunović i Blažo Đukanović, vojvode Ilija Trifunović Birčanin, Dobroslav Jevđević, Momčilo Đujić i Radivoje Kerović, majori Petar Baćović, Pavle Đurišić, Dragutin Keserović, Siniša Ocokoljić Pazarac, Velimir Piletić, Ljuba Jovanović, Aleksandar Mihajlović i Radoslav Đurić, kapetani Milorad Popović, Milorad Vidačić, Nikola Kalabić – i mnogi drugi komandanti iz druge faze rata.
– Prilog: spisak preko 3.000 šifara četničkih komandanata i jedinica.

Knjiga „General Draža Mihailović i opšta istorija četničkog pokreta“ – drugi tom – sadrži napomene o poreklu navedenih podataka, iz četničkih, nemačkih, komunističkih i drugih dokumenata, kao i iz najboljih dela emigrantske literature.

Tvrdi povez, luksuzna oprema, sa 48 portreta istaknutih četničkih komandanata, 672 strane većeg formata (B-5).

 

14.70 €

Customers who bought this product also purchased