Medaljon Studenički krst

Ručno liveni, keramički medaljon manastira Studenice.
Okrugli, sa likom svetitelja ili ornamentom
1.20 €