Keramički magnet Studenički krst

Keramički i ručno liveni magnetić
1.00 €