Jeromonah Serafim Rouz

Jeromonah Serafim Rouz

Predavanje o. Damaskina Kristensena (duhovno čedo o.Serafima), održano je u Kragujevcu 2006. godine.
Tema: Život i delo oca Serafima Rouza, uz prikazivanje i objašnjenje video slajdova.

Trajanje: 115 min.
2.00 €